Day: October 30, 2018

สาระน่ารู้

การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศคือขั้นตอนการทำให้เครื่องปรับอากาศที่มีปัญหากลับมาทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง  การซ่อมแบบเต็มรูปแบบมักจะต้องถอดชิ้นส่วนทั้งหมดออกมาเพื่อตรวจสอบ ซึ่งอาจจำเป็นสำหรับเครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน  เครื่องปรับอากาศไม่เย็น การส่งเสียงดังผิดปกติของเครื่องปรับอากาศ หรือการที่เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากระบบท่อภายในที่ผิดปกติ  ซึ่งในบทความนี้เราจะอธิบายถึงการซ่อมบำรุงที่จำเป็นของเครื่องปรับอากาศเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม การยับยั้งการก่อตัวของฝุ่นละออง โดยปกติ  ฝุ่นละอองมักก่อตัวในส่วนของใบพัดของคอยล์ร้อน  ถ้าใบพัดไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ฝุ่นละอองเหล่านี้จะดูดซับความชื้น  และกัดกร่อนให้เกิดสนิมบนใบพัด ฉนั้นการทำความสะอาดใบพัดจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กำจัดสิ่งอุดตันในเครื่องปรับอากาศ การใช้เครื่องปรับอากาศติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นสาเหตุของการอุดตันของช่องลมต่างๆ ซึ่งเกิดจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่สะสมก่อตัวจนทำให้ลมไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติทำให้แอร์ไม่เย็น  การซ่อมแซมในส่วนนี้ทำได้โดยการทำความสะอาดในส่วนของช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ดีอีกครั้ง ทำความสะอาดส่วนของท่อระบายน้ำ ปัญหาท่อตันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการลดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ  นำไปสู่การขัดข้องของคอนเดนเซอร์ และการระเหยของน้ำ ปัญหานี้แก้ไขได้โดยทำความสะอาดและตรวจสอบสิ่งที่อุดตันอยู่  หรือหากจำเป็นอาจจะต้องเปลี่ยนท่อแอร์ การซ่อมแซมส่วนที่สึกกร่อน ทุกส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องปรับอากาศ  ควรฉาบทาด้วยสารป้องกันสนิมหรือการผุกร่อน  และมีการถอดชิ้นส่วนออกมาเพื่อตรวจสอบว่ามีสนิมหรือไม่  หากมีจะมีเคาะสนิมออกกาีรพ่นเคลือบด้วยสารป้องกันสนิมและสารป้องกันการสึกกร่อน  ซึ่งรวมถึงส่วนของใบพัด และส่วนประกอบอื่นๆที่เป็นโลหะด้วย การแก้ไขเรื่องความเย็นและความสะอาด หลังจากทำการตรวจสอบ ทำความสะอาด และเปลี่ยนชิ้นช่วนที่มีปัญหา  จะมีการประกอบชิ้นส่วนกลับคืน และตรวจสอบการรันเครื่องเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ  หากได้ผลเป็นที่น่าพอใจทีมช่างจะเขียนข้อมูลสรุปการทำงาน  และแจ้งกำหนดการซ่อมแซมครั้งต่อไป จึงสามารถสรุปได้ว่า  การซ่อมบำรุงแบบเต็มรูปแบบจะทำให้เครื่องปรับอากาศกลับมามีประสิทธิภาพเต็มที่  อีกทั้งยังป้องกันการเสียหายของอะไหล่ส่วนต่างๆ เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จายเนื่อจากต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีราคาสูง การแก้ปัญหาเสียงรบกวน การทำงานที่ผิดพลาดของแบร์ริ่ง(ลูกปืน) อาจก่อให้เกิดเ้สียงรบกวนในจณะเครื่องปรับอากาศทำงาน  การซ่อมแซมเบื้องต้น คือการตรวจสอบสภาพของแบร์ริ่ง และถอดเปลี่ยนตัวที่มีปัญหาเพื่อกำจัดเสียงรบกวน Please follow and like us:

Read More
สาระน่ารู้

วิธีการเปลี่ยนซ่อมปลั๊กไฟฟ้า

เมื่อปลั๊กไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหาย ควรรีบทำการเปลี่ยนซ่อมปลั๊ก เนื่องจากหากยังใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ปลั๊กไฟฟ้ามีความชำรุดอยู่ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้านและทำให้เกิดหลายปัญหาตามมาอย่างใหญ่หลวงมาก เช่น ไฟอาจจะรั่ว ช๊อตคนในบ้านได้ หรือ อาจจะถึงขั้นไฟไหม้ได้เลยทีเดียว เพราะฉะนั่นควรศึกษาและเรียนรู้ไว้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าว และควรมีการเรียนรู้อย่างดีก่อนที่จะไปซ่อมแซมเองเนื่องจากอาจจะทำให้เกิดอันตรายรุนแรงได้หากไม่ศึกษาให้ดีก่อนลงมือทำ   วิธีการซ่อมแซมคือ ตัดสายไฟออกแล้วเปลี่ยนใหม่ โดยอุปกรณ์ที่ช่างต้องทำการเตรียมเอาไว้คือ ปลั๊กไฟที่มีขนาดใกล้เคียงของเดิม และสายไฟเส้นใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้   ขั้นตอนที่ 1 สำคัญที่สุดของการทำเลย คือ ควรปิดไฟหรือดึงปลั๊กออกก่อนเสมอก่อนจะดำเนินการอย่างอื่น ตัดสายไฟออกจากปลั๊กตัวเก่า แล้วแกะสายไฟแยกออกมาเป็น 2 เส้น จากนั้นใช้มีดปอกสายไฟ ปอกส่วนที่เป็นฉนวน ให้ยาวประมาณ 2 เซนติเมตรทั้ง 2 เส้น   ขั้นตอนที่ 2 เปิดฝาปลั๊กตัวใหม่ออก โดยใช้ไขควงขันน็อตออกมา จะเห็นขาปลั๊กยึดสายไฟ 2 ขา และจะมีสกรูยึดสายไฟส่วนที่เป็นตัวนำไฟฟ้าอยู่ ให้ใช้ไขควงขันสกรูดังกล่าวจนเกือบหลุด ระวังอย่าขันสกรูจนหลุดออกมาเพราะจะขันกลับเข้าไปลำบาก   ขั้นตอนที่ 3 นำส่วนที่เป็นทองแดงของสายไฟที่ปอกแล้วมาพันใต้แหวนหัวสกรู ไปตามเข็มนาฬิกา และใช้ไขควงขันสกรูกลับเข้าไปให้แน่น   ขั้นตอนที่ 4 […]

Read More
สาระน่ารู้

ความสุขคือ

ข้อคิดดีๆ 3 อย่าง ที่จะทำให้เรามีความสุขได้   ควรมีความสัมพันธ์ที่ดีและหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตแบบลำพัง ความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดจะช่วยยืดเวลาให้เราแก่ช้าลง กลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวจะทำให้สุขภาพเริ่มแย่ลงในวัยกลางคน ทำให้สมองทำงานผิดปกติและทำงานแย่ลงและมีชีวิตที่สั้นกว่าคนทั่วไป เพราะไม่มีการแลกเปลี่ยนความคิดต่อกัน ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในสังคมเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี คนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและกว้างขวางรู้จักคนรอบข้างมากมาย จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวและหงา คุณภาพของความสัมพันธ์สำคัญกว่าปริมาณ ในสังคมที่มีคนเยอะมากมายแต่ก็ยังเหงาและรู้สึกโดดเดี่ยว ถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนเยอะ ก็ไม่สำคัญเท่าความใกล้ชิดและสนิทกันมาพอนั่นคือคุณภาพของความสัมพันธ์ ของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวที่รักและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะมีชีวิตยืนยาวกว่าคนที่อยู่ในครอบครัวที่ขัดแย้งและบาดหมางกัน ถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นไม่เคยนอกใจและอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนก็ตาม ความสัมพันธ์ที่ดีช่วยป้องกันโรคทางสมอง คนที่อยู่ในครอบครัวที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะมีโอกาสน้อยกว่าที่จะเป็นโรคความจำเสื่อม ในเวลาที่รู้สึกว่ามีที่พึ่ง สามารถพึ่งพาอาศัยคนอื่นๆ ได้  ถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์ยาก คนกลุ่มนี้ก็ยังมีสุขภาพจิตที่ดีและจำได้แม่น Please follow and like us:

Read More
สาระน่ารู้

Ego ไม่ใช่มิตรที่ดีนัก

Ego คือสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดมาตลอดว่ามันคือสิ่งที่ควรมีมากจนหลายคนพยายามสร้างมันจนกลายเป็น ความอยากได้อยากดังโดยที่ไม่ต้องลงมือทำเอง และความสำเร็จจะทำให้คนอื่นๆ ยกย่องและยอมรับในตัวเรา แต่หลายๆ คนกลับอยากได้มันโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย   คนที่มี Ego มักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอและอยู่เหนือคนอื่น มั่นใจและเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ฟังใคร หรือฟังแต่ไม่ทำตาม การที่เราจะประสบผลสำเร็จ เราต้องดึงด้านดีของ Ego มาใช้ คือต้องมีทั้งความเชื่อ ความมั่นใจในตัวเอง แต่ก็อย่าสำคัญตัวมากเกินไป หรืออย่ามั่นใจตัวเองจนไม่ฟังใคร ฝึกระงับอารมณ์ เราอาจจะไม่ชอบใจเวลาที่หัวหน้าพูดจารุนแรงกับเรา หรือเวลาที่เพื่อนร่วมงานทำให้เราหงุดหงิด แต่การตอบโต้โดยกลับไปแบบสำคัญตัวเอง ว่าเราควรได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมมากกว่านี้ มันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมา และนั่นยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกเพราะพฤติกรรมแบบนั้นมันเกิดจาก Ego การที่เราระงับอารมณ์ได้จะช่วยให้มุ่งมั่นอยู่กับงานและเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มองในระยะยาว ลดความสำคัญของความพึงพอใจหรือความไม่พอใจในระยะสั้นลงและลดความคิดที่ว่าตัวเองเหนือกว่าใครลง ให้คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เราเติบโต มันจะช่วยให้เราพัฒนาตนเองได้ในระยะยาว เรียนรู้อยู่เสมอ จงเรียนจากคนที่รู้เยอะกว่าเรา เรียนจากการสอนคนที่รู้น้อยกว่าเรา และเรียนจากการแข่งขันกับคนที่รู้เท่าเทียมเรา หรือจากการทำงานร่วมกัน เรียนรู้ในทุกเฃด้านนั่นเองในการใช้ชีวิต พึ่งคิดไว้เสมอว่า ถึงเราจะเก่งแค่ไหนก็ยังมีคนที่เก่งกว่าเราเสมอ สร้างและรักษามาตรฐาน คนที่จะประสบผลสำเร็จได้เรื่อยๆ จะต้องมุ่งมั่นทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำ ทำในเวลาที่เหมาะสม และให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่มันควรจะเป็น ต้องทำงานทุกอย่างให้ได้ตามมาตรฐาน หลังจากงานสำเร็จก็ต้องรักษามาตรฐานนั้นไว้หรือปรับปรุงทำให้มันดียิ่งขึ้น อย่ามั่นใจมากเกินไปและอย่ายึดติดอยู่กับความสำเร็จเดิมๆ ยอมรับความผิดพลาด ความผิดพลาดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะว่าเราต้องเสี่ยง ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความผิดพลาด […]

Read More
Uncategorized

5 วิธีสะเดาะลูกบิดประตู ไว้เปิดประตูในกรณีฉุกเฉิน

วิธีการสะเดาะลูกบิดประตู ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัวเรา กรณีฉุกเฉิน เช่น ลืมกุญแจ กุญแจหาย ลูกบิดพัง และอื่นๆ เราจะสามารถใช้ 5 วิธีนี้ได้ ลองใช้กันดูนะครับ   ใช้บัตรเครดิต โดยการพับบัตรเครดิตขึ้น แล้วสอดส่วนที่พับตั้งขึ้นเข้าไปในร่องระหว่างประตูกับลูกบิดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ พยายามสอดบัตรให้เข้าไปในช่องระหว่างสลักลูกบิดและวงกบประตูแล้วรูดบัตรลงให้สลักหลุดออกมา เสียบไขควงขนาดเล็กเข้ากับตรงกลางของรูเสียบกุญแจของลูกบิดด้านนอก ดันไขควงเข้าไปจนสุด จากนั้นใช้คีมหนีบไขควงให้แน่นแล้วหมุน ทิศทางการหมุนขึ้นหรือหมุนลงจะขึ้นอยู่กับชนิดของลูกบิด ทั้งนี้ให้หมุนไปในทิศทางเดียวกันกับการใช้กุญแจเปิดตามปกติ สำหรับลูกบิดประตูห้องน้ำหรือห้องนอน สามารถเปิดได้ง่าย ๆ เนื่องจากเป็นลูกบิดที่มีไว้ป้องกันความเป็นส่วนตัวเท่านั้น ระบบล็อกจึงไม่ยุ่งยาก ให้ใช้เหรียญกดเข้ากับรูกลางลูกบิดแล้วหมุน อีกวิธีหนึ่งคือใช้ปลายกรรไกรเสียบกับรูตรงกลางแล้วหมุนเปิด ดัดลวดหนีบกระดาษให้ตรง ตัดส่วนปลายให้งอตั้งฉาก เสียบประแจหกเหลี่ยมขนาดเล็กที่สุดเข้าไปในรูกุญแจแล้วหมุนค้างไว้ จากนั้นแหย่คลิปหนีบกระดาษเข้าไปในด้านบนของรูกุญแจ แหย่เข้า-ออกจนกระทั่งสลักหลุด จากนั้นหมุนประแจลงมาให้สุดแล้วดันประตูให้เปิดออก ใช้ไขควงงัดพานพับ โดยให้ใช้ไขควงปากแบนเสียบเข้าไปในระหว่างแกนพานพับและข้อพับด้านบน ใช้ค้อนตีตะปูตอกไขควงเข้าไปให้แน่น จากนั้นแงะแกนบานพับขึ้นจนกระทั่งแกนบานพับหลุดออกมา สำหรับวิธีนี้ให้ไช้เมื่อสลักล็อกตาย ไม่สามารถเปิดได้ Please follow and like us:

Read More
สาระน่ารู้

ข้อควรปฏิบัติ 10 ข้อ เมื่อคอมพิวเตอร์มีปัญหา

หลายครั้งที่คอมฯมีปัญหา เช่น จอมืด , ซีดีรอมไม่ทำงาน หรือฮาร์ดิสร์เสีย ถึงแม้ว่าตอน ซื้อมาจะมีการรับประกัน 2 ถีง 3 ปี แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้จะไม่ได้ซื้อ คอมพ์ทุก 2-3 ปีตามระยะการ ประกัน ดั้งนั้นการซ่อมจึงเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่นี้เรามาดูแนวทางการซ่อมคอมพ์พิวเตอร์ด้วตัวเอง 1.บันทึกทุกอย่างที่จำเป็นเก็บไว้ก่อน แม้ว่าการใช้คอมพิวเตอร์ จะทำให้สามารถที่จะทิ้งเอกสารกองโต ออกไปจากโต๊ะทำงาน ได้ก็ตาม แต่ก่อนที่จะลบทุกอย่างออกไป ควรจะทำการหาวิธีในการเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ เช่น เก็บใน แฟตไดร์ หรือ ซีดี ต่างๆ  เผื่อในกรณีที่อาจเกิดปัญหา ในอนาคต ยอมเสียเวลาสักเล็กน้อยกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ซึ่งผู้ผลิตคอมพิวเตอร์บางราย ก็ให้มีการลงทะเบียนกันแบบออนไลด์ แต่อย่าลืมพิมพ์สำเนาออกมาเก็บรวมไว้กับใบเสร็จรับเงิน เก็บใบเสร็จ รับเงินและใบรับประกันทุกอย่างไว้ให้ดี โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีการรับประกันแยกต่างหากออกไปไม่รวมกับ ตัวเครื่อง เช่น โมเด็ม , ซีพียู , เมนบอร์ด , จอ และอื่น ๆ   […]

Read More
สาระน่ารู้

นาฬิกาชีวิต

การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ เป็นปรากฏการณ์ปกติของโลกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น แสง อุณหภูมิ และอาหาร ความแตกต่างกันในช่วงกลางวันและกลางคืน สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ รวมถึงมนุษย์ ใช้จังหวะการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละวัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทุกอย่าง เช่น การเจริญเติบโต การพัฒนาด้านพฤติกรรม และความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันและคืนที่ผ่านไป   กระบวนการ การทำงานในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพหรือทางความคิด เกิดขึ้นแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา เช่น อาการปวดฟันจะลดน้อยลงในตอนเช้า งานตรวจอักษรจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในตอนเย็น ความเจ็บปวดจากการใช้แรงกายจะเริ่มขึ้นในตอนเย็น การคลอดตามธรรมชาติมักจะเกิดขึ้นในตอนเช้าตรู่ ความแม่นยำของลูกเสิร์ฟสั้นหรือยาวในกีฬาแบดมินตัน ตอนกลางวัน จะแม่นยำมากกว่าตอนเช้าหรือตอนเย็น ความแม่นยำของลูกเสิร์ฟแรกในกีฬาเทนนิส ตอนเช้า จะแม่นยำมากกว่าตอนกลางวัันหรือตอนเย็น แต่ความเร็วของลูกเสิร์ฟในตอนเย็นจะมากกว่าตอนเช้า ความเร็วของนักว่ายน้ำ ตอนเย็นจะเร็วกว่าตอนเช้าหรือตอนกลางวัน กีฬาที่ต้องใช้ทักษะ เช่น แบดมินตัน เทนนิส หรือฟุตบอล นักกีฬาจะทำได้ดีที่สุดในตอนเช้า ส่วนกีฬาที่ต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกายจะทำได้ดีในตอนเย็น   และนั่นคือการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาของการพัฒนาการตาม การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก ที่ทำให้แสงและอากาศเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราก็เช่นกันที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาและพัฒนาเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้โดยที่ทุกอย่างก้าวผ่านกาลเวลาไปพร้อมกัน Please follow and like us:

Read More
สาระน่ารู้

ความแตกต่างของ Growth mindset และ Fixed mindset

คนที่มีวิธีคิดแบบตายตัว (Fixed mindset) คือเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าตัวเองได้เกิดมาพร้อมความสามารถบางอย่าง และลืมไปว่าตัวเองก็ขาดความสารมรถบางอย่างเช่นกัน ในขณะที่คนที่มีวิธีคิดแบบเติบโต (Growth mindset) คือคนที่เชื่อว่าตัวเองสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในหลายๆ ด้านได้ หากขยันที่จะเรียนรู้และรับฟังปรับหรือฝึกฝนมากพอ   ดังนั่นคนที่มีแนวคิดแบบเติบโตจึงมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะการยอมรับที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง แต่คนที่ม่แนวคิดแบบตายตัวก็จะมองมุมมองของตัวเองและเลือกที่จะแตกต่างจากผู้อื่นเพราะมั่นใจในความคิดของตัวเอง ที่มันจะขัดขวางการพัฒนาตัวเองให้ดีขี้น เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเหล่านี้ล้มเหลว ก็มักจะโทษคนอื่นๆ -คำชมที่เด็ได้รับจากผู้ใหญ่ ทำให้บางคำชมสามารถทำให้เด็กมั่นใจในตัวเองมากจนอาจกลายเป็นคนคิดแบบตายต้ว และอาจจะลีกเลี่ยงความท้าทายต่างๆ -คนที่มีความคิดแบบตายตัวหากต้องการความยอมรับจะต้องพิสูจน์ตัวเอง แต่คนที่มี     ความคิดแบบเติบโตต้องการพัฒนาตัวเอง   -คนที่มีวิธีคิดแบบตายตัวจะมองว่าความล้มเหลวคือหายนะที่ยิ่งใหญ่มากจนอาจทำให้กลัวได้ แต่คนที่มีวิธีคิดแบบเติบโตจะมองว่ามันคือโอกาสที่เราจะสามารถแก้ไขและพัฒนาได้   -คนที่มีวิธีคิดแบบตายตัวจะไม่ยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ แต่มองว่าความผิดพลาดเป็นหลักฐานว่าพ่ายแพ้และไม่ดีพอ และมันจะเป็นแบบนั้นตลอดไป   -คนที่มีวิธีคิดแบบตายตัวมักจะต้องการความมั่นใจ และพยายามรักษาความมั่นใจนั้นไว้ โดยการโทษคนอื่น หาขอแก้ตัว โกง จะไม่หาทางหรือคิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น มองว่าตัวเองเป็นได้แค่นี้   คนที่มีวิธีคิดแบบเติบโตจะเผชิญหน้ากับปัญหา และมองว่าปัญหาไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นความท้าทาย เค้ามุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองและคนรอบข้างให้ดีขึ้น เชื่อว่าทุกคนต่างก็เติบโตและพัฒนาขึ้นได้อีก   แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องเลิกคิดแบบเดิมทั้งหมด เราแค่เข้าใจการคิดแบบเติบโต และค่อยๆ เปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนในบางสถานการณ์เท่านั้น ก็เพียงพอแล้ว Please follow […]

Read More
สาระน่ารู้

การปรับหรือเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์

ความเปลี่ยนไปทางอารมณ์เป็นกระบวนการพัฒนาที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะทำให้เราใช้ชีวิตในแนวทางเราถนัดและสามารถเข้ากับสังคอมได้ โดยที่ไม่ปฎิเสธอารมณ์ร้ายหรือความคิดแย่ๆ แต่ก็ไม่ยึดติดกับมัน และกล้าที่จะรับมือกับมัน จากนั้นค่อยเดินหน้าต่อไป ก้าวข้ามสิ่งนี้ไปเพื่อเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆใหม่ๆ เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ การที่จะทำให้เราสามารถมีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ดีได้นั้น จะต้องมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เผชิญหน้ากับความคิด ขั้นตอนแรก คือ การเปิดเผยอารมณ์ออกมา เผื่อเราจะได้เผชิญกับอารมณ์ และพฤติกรรมอย่างตั้งจยอมรับและปรับเปลี่ยน ด้วยความอยากรู้อยากเห็น และความเห็นใจ ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นเรื่องจริงที่สะท้อนออกมา หรือความคิดที่บิดเบี้ยวออกไป ความคิดและอารมณ์เหล่านั่นต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะทางด้านอารมณ์ของเรา และเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและก้าวข้ามมันไป ปล่อยตัวเองออกจากความคิด ขั้นตอนต่อไป คือ การเดินออกจากความคิด ปล่อยตัวเราออกจากความคิด และหันมองดูมันอย่างที่มันเป็นอยู่ แล้วบอกกับตัวเองว่ามันก็แค่ความคิด ก็เป็นแค่อารมณ์ช่วงหนึ่งของเรา ที่เราต้องแยก “คนคิด” ออกจาก “ความคิด” ปลดปล่อยให้มันเกิดช่องว่างระหว่างความรู้สึกกับการตอบสนอง ซึ่่งความคิดอาจจะไม่ใช่ความเป็นจริง และมันจะทำให้เราเห็นหนทางหลายๆ แบบที่เราจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ และมันจะทำให้เราหลุดจากการควบคุมและทำให้เราหลุดออกจากมันและไม่อยู่ใต้อำนาจของอารมณ์   การปรับเปลี่ยนมุมมองต่างๆ คือพัฒนาเพื่อดีดตัวออกจากมุมเดิมๆและมองออกไปไกลกว่าเดิม ทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะมองตัวเองเหมือนกระดาน ที่ทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ที่มากขึ้น แทนที่จะเป็นแค่หมากในกระดาน ที่ถูกกำหนดทางเดินไว้แล้ว   ตัดสินใจทำตามเป้าหมายในชีวิต ขั้นตอนต่อไป คือ การมุ่งหน้าไปยังสิ่งที่เราต้องการ ตามคุณค่าของตัวเรา มุ่งไปตามเป้าหมายที่สำคัญของเรา  และรวบรวมความคิดและความรู้สึกเข้ากับคุณค่าของตัวเรา ทำให้เราตัดสินใจเพื่อทำตามสิ่งที่เราต้องการ […]

Read More
สาระน่ารู้

แนวคิดใหม่ที่สามารถทำไอเดียให้ปัง

หนังสือ Made To Stick คนเขียนมีแนวทางให้เราลอง เป็นหลักการ 6 อย่าง เป็นคุณสมบัติของไอเดียที่จะทำให้มันปัง ได้แก่ Simple, Unexpected, Concrete, Credible, Emotional และ Stories ได้ตัวย่อเป็นความสำเร็จ เป็น SUCCES   Simple คือง่าย ทำยังไงให้เข้าใจง่าย ไม่ต้องเยอะ เอาแค่ที่สำคัญ น้ำไม่ต้อง เอาแต่เนื้อ ไม่ต้องเล่ายาว สรุปมาให้หน่อย Unexpected คือไม่คาดคิด ไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่คิดว่าแบบนี้ก็ทำได้   เซอร์ไพรส์ทำให้คนสนใจ ความไม่เหมือนใครทำให้คนยิ่งอยากรู้ อยากรู้ว่ามันจะจบยังไง Concrete คือจับต้องได้ เคลียร์ ทำได้จริง ทำได้ง่าย ทำได้ไว Credible คือเชื่อถือได้ มีรายละเอียด มีข้อมูลอ้างอิง ทดสอบมาแล้ว Emotional คืออารมณ์ อย่าให้คนต้องคิด ให้เค้ารู้สึกเอาเอง ให้มันสื่อถึงตัวเค้า หรือคนที่เค้าสนใจ […]

Read More